دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩ - 
1 2
 
صفحه اصلي > اطلاعیه های داروئی > اطلاعیه های داروئی سال ١٣٩٩ 
منو اصلی
 
 

 

اطلاعیه مدیر محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص لزوم نظارت بر توزیع ماسک سه لایه پزشکی  (1399/07/30)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص نحوه توزیع واکسن آنفولانزا و واکسن های احتمالی بیماری کووید 19 (1399/07/28)

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در خصوص توزیع واکسن آنفولانزا و واکسن های احتمالی بیماری کووید-19 (1399/07/26)
 

اطلاعیه معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم رعایت قیمت مصرف کننده ماسک در واحد های صنفی (1399/07/23)
 

اطلاعیه معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص ابلاغ ضابطه نظام توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه ها (1399/06/30)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص نظارت بر توزیع ماسک

پیوست
 

ارسال گزارش هفتگی کمبود های دارویی

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص عدم انطباق ژل ضدعفونی کننده دست با نام تجاری Naprox

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل توزیع و مصرف داروی میزوپروستول

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری اقلام دارویی و استمرار استعلام اصالت از داروخانه ها (1399/05/22)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم جمع آوری اقلام دارویی فاقد شناسه ردیابی و رهگیری
(1399/05/19)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لزوم جمع آوری اقلام دارویی فاقد شناسه ردیابی و رهگیری
(1399/05/19)

پیوست
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/05/06

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل نظارت بر امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ارسال درخواست تخصیص داروهای سهمیه ای به داروخانه های متقاضی بر اساس عملکرد و امتیاز ارزشیابی (1399/05/06)
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال ژل و محلول Corosept
(1399/05/06)

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال داروی استامینوفن زاگرس دارو(1399/05/05)
 
ابلاغ نامه شماره 665/37016 مورخ 99/04/21 سازمان غذا و دارو در خصوص تذکر به رعایت فاصله اجتماعی در داروخانه های سراسر کشور

پیوست
 

دستورالعمل فرآیند نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی(الزامات سلامت محیط و کار) مدیریت بیماری کرونا
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 1399/04/21

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت داروخانه‌های روزانه و نیمه‌وقت(1399/04/11)
 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص فعالیت داروخانه‌های روزانه و نیمه‌وقت(1399/04/07)
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست
 

اطلاعیه سرپرست محترم مدیریت غذا و دارو در خصوص محصولات نیکاسپت(1399/02/27)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص محصول تریتاسپت به پاک شیمی سلامت(1399/02/21)

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در خصوص اعلام همکاری برای ارتقای سلامت مصرف کنندگان و پیشگیری از بروز مخاطرات مصرف فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل (1399/02/10)
 
اطلاعیه مدیر محترم نظارت بر امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص معرفی انبار خارجی داروخانه 
(1399/02/14)

 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص اعلام فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در بستر سامانه اینترنتی اختصاصی هر داروخانه با تأیید دانشگاه(1399/02/01)

پیوست
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص محصول تقلبی FLUGARD شرکت کیمیافام (1399/02/08)
 

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص رعایت فاصله گذاری هوشمند در داروخانه های سراسر کشور1399/02/07)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در بستر سامانه اینترنتی اختصاصی هر داروخانه با تأیید دانشگاه(1399/02/02)

پیوست

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص سوء استفاده از نام شرکت شیمیایی نوین پاک شرق(1399/02/01)
 

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص قیمت و حجم محصولات ضدعفونی کننده داروخانه ای (1399/01/10)
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص درخواست ریکال محصولات ضد عفونی کننده دست (تریتاسپت )شرکت به پاک شیمی سلامت(1399/02/02)

پیوست
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال محصولات ضد عفونی کننده دست (تریتاسپت )شرکت به پاک شیمی سلامت(1399/1/2)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ریکال کلیه اشکال دارویی رانیتیدین(1399/1/27)

پیوست

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل ارتقاء نرم افزار داروخانه جهت اجرای نسخه پیچی الکترونیکی(1399/1/27)

پیوست

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال کلیه محصولات رانیتیدین(1399/1/26)
 

پیوست
 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در خصوص محلولهای ضدعفونی کننده

پیوست
 

اطلاعیه معاون وزیر و ئیس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص بازگشت به درخواست لغو بخشنامه ممنوعیت توزیع اقلام پیشگیری از کرونا در داروخانه ها (1398/12/20) 

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص لیست اقلام توقیفی غیر قابل مصرف(1399/1/18) 

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص  تولیدماسک های پارچه ای(1399/1/1)
 

اطلاعیه مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو در خصوص حذف فرآورده های رانیتیدین از بازار دارویی کشور(1399/1/25)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص محلول ضدعفونی کننده کیمیا الکل - فاقد مشخصات تولید کننده (1399/01/18)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین درخصوص صحت و سقم پروانه ضد عفونی کننده دست با نام تجاری سپتول شرکت سپیداج (1398/12/27)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در خصوص ارسال شکایت یکتا مدیکال  (1398/12/28)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در خصوص ریکال محصول azmak 
 (1399/01/18)

 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در خصوص محلولهای ضدعفونی کننده 

پیوست
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص ژل ضد عفونی کننده دست با نام تجاری موریور ساخت شرکت آوجکو واقع در قزوین (1399/01/15)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص اسپری هلنسا آنتی باکتریال(ضد عفونی کننده ویروس و باکتری) ساخت شرکت عطر اتحاد پایتخت(1399/01/14)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص ژل ضد عفونی کننده دست با نام تجاری xinova (1399/01/11)

پیوست
 

اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان در پاسخ استعلام معاونت غذا و دارو استان مرکزی در خصوص صحت و سقم پروانه بهداشتی ضدعفونی کننده با نام تجاری اکسیدین فوداسیب متعلق به شرکت آرال شیمی (1399/01/11)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در خصوص محلول ضد عفونی کننده دست با نام تجاری تریتاسپت ساخت شرکت به پاک شیمی سلامت (1399/01/11)

پیوست
 

اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص  قیمت و حجم محصولات ضدعفونی کننده داروخانه ای (1399/01/10)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به استعلام محصول ضدعفونی کننده دست با نشان Benin
 (1399/01/10)

 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در خصوص محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح با نام تجاری نانو بیو ساید  (1399/01/10)
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مشهد در خصوص ژل ضد عفونی کننده یوتاب طب (1399/01/10) 
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در پاسخ به استعلام ژل ضدعفونی کننده دست swish(1399/01/11) 
 
اطلاعیه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در خصوص محصول ضد عفونی کننده سپتول(1399/01/08)
 
اطلاعیه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع الکل اتانول تقلبی(1399/1/06)
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان وليعصر- روبرو پارك ساعي-خيابان آبشار-پلاك47-معاونت غذا و دارو
کدپستی : 1434743397
تلفن : 84248 - 021
پست الکترونیک : fdo@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.