پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩ - 
1 2
 
صفحه اصلي > آموزش > بخشنامه ها و دستورالعمل ها > چگونگی ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی کارکنان 
 
 

 

                                                   چگونگی ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی کارکنان

 الف دوره هاي آموزشي كه در دانشگاه برگزار مي گردد:

       ارائه درخواست متقاضي به مديريت واحد محل خدمت

       صدور معرفينامه از واحد محل خدمت به معاونت ستادي مربوطه یا واحد مجری آموزش

       ثبت نام از معرفي شدگان جهت شركت در دوره هاي آموزشی

       تكميل برگه ثبت نام دوره آموزشي مورد نظر

       برگزاري دوره آموزشي با نظارت واحد آموزش كاركنان در واحد مجری آموزش

       ارزشيابي دوره آموزشي و برگزاري آزمونهاي پايان دوره

       صدور گواهينامه پايان دوره آموزشي

 ب – دوره هاي آموزشي كه در مؤسسات آموزشي خارج از دانشگاه برگزار مي گردد:

       ارائه درخواست متقاضي به مديريت واحد محل خدمت

       بررسی ارتباط شغلی متقاضی با دوره آموزشی درخواستی و مجاز بودن موسسه ارائه دهنده دوره.

       صدور معرفينامه از واحد محل خدمت به موسسه مورد نظر

        ثبت نام متقاضی در موسسه آموزشی بر اساس معرفینامه صادر شده

       پرداخت شهريه دوره آموزشي مورد نظر توسط متقاضي و نگهداري اسناد هزينه جهت استرداد شهريه

       شركت متقاضی در دوره آموزشي مورد نظر

       ارزشيابي دوره آموزشي و برگزاري آزمونهاي پايان دوره

       دریافت گواهينامه پايان دوره آموزشی توسط متقاضی از موسسه مجری

         ارائه گواهينامه پايان دوره و فيش بانكي شهريه پرداختي به واحد محل خدمت جهت استرداد شهریه و انجام اقدامات مربوط به ثبت گواهینامه در پرونده آموزشی فرد.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان وليعصر- روبرو پارك ساعي-خيابان آبشار-پلاك47-معاونت غذا و دارو
کدپستی : 1434743397
تلفن : 84248 - 021
پست الکترونیک : fdo@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.