×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

                 اطلاعیه ویژه شرکتها

 

 


پس از ثبت اطلاعات در سامانه و اختصاص کد ده رقمی به کارخانه، پروانه های تاسیس و بهره برداری فیزیکی از درجه اعتبار ساقط میگردد.

 

 

اطلاعیه ثبت اطلاعات مراکز نگهداری، توزیع و پخش مواداولیه و فرآورده های غذایی و آشامیدنی

(Training Courses)دوره آموزشی


   ثبت منبع، TTACسامانه 

 

 

فرم ثبت نام دوره آموزشی ثبت منبع

 

 آشنایی با الزامات آب و آبساز در تولید ضدعفونی کننده ها

 دوره های آموزشی درحال اجرای مرکز تحقیقات حلال

 

 

 فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(اطلاعیه)

  

 

   فرم نظرسنجی دوره های آموزشی

 

 مراكز آموزشي تاييد صلاحيت شده در سايت سازمان غذا و دارو

 

 دوره های برگزار شده

 

 

 

                 اطلاعیه ویژه شرکتها

 

 


پس از ثبت اطلاعات در سامانه و اختصاص کد ده رقمی به کارخانه، پروانه های تاسیس و بهره برداری فیزیکی از درجه اعتبار ساقط میگردد.

 

 

اطلاعیه ثبت اطلاعات مراکز نگهداری، توزیع و پخش مواداولیه و فرآورده های غذایی و آشامیدنی

(Training Courses)دوره آموزشی

 

 آشنایی با الزامات آب و آبساز در تولید ضدعفونی کننده ها


 

 دوره های آموزشی درحال اجرای مرکز تحقیقات حلال

 

  فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی(اطلاعیه)

  

 مراكز آموزشي تاييد صلاحيت شده در سايت سازمان غذا و دارو

 

 دوره های برگزار شده

 

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست