×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 


وظایف واحد تجویز و مصرف منطقی دارو( RUD)  :


همکاری با خانه های سلامت در برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه تجویز و مصرف منطقی داروها و مسمومیت ها در خانه های سلامت، مساجد و مدارس در محدوده تحت نظارت    

برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات لازم برای ارتقاء سطح کیفی تجویز و مصرف منطقی دارو در محدوده تحت نظارت

نظارت بر تعیین و آنالیز شاخص های تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو

برگزاری کارگاهها و سمینارهای تجویز و مصرف منطقی دارو و عوارض ناخواسته و خطاهای دارویی به منظور ارتقا آگاهی، نگرش و عملکرد گروه پزشکی در موارد مذکور

تهیه جزوات آموزشی، پمفلت، بروشور،  پوستر و ..... جهت ارتقا آگاهی، نگرش و عملکرد گروه پزشکی و عامه مردم در خصوص تجویز ومصرف منطقی دارو و عوارض ناخواسته و خطاهای دارویی

شرکت در جلسه‌های کمیته دانشگاهی  RUD و زیر کمیته های علمی آن

همکاری و مشارکت در تشکیل و سازماندهی کمیته‌های دارو درمانی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

برنامه‌ریزی و مشارکت در تهیه و به روز رسانی لیست داروهای اساسی و دستورالعمل های درمانی

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست