×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

       

 

 دوشنبه 1402/08/01 روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها 
سه شنبه 1402/08/02 روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان
چهارشنبه 1402/08/03  روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن ‏
پنج شنبه 1402/08/04 روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ ها و گیاهان سمی‏
جمعه 1402/08/05 روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی(شامل:‏ اسید، قلیا و شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری) ‏
شنبه 1402/08/06  روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی
 یکشنبه 1402/08/07  روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، مواد محرک و الکل ‏

                   

 

راه کارهای پیشگیری و برخورد با مسمومیت ها   

                

کتابچه آموزشی

پوستر

پمفلت

بنر

مطالب آموزشی

پیام های آموزشی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست