×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


اهداف اداره تعالی سازمانی


 

هدف از تشکیل این اداره سامان‌دهی، بستر سازی و انجام فعالیت‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و پژوهشی در جهت ارتقاء سلامت غذایی و دارویی مردم و نیز گروه‌های هدف شامل: گروه‌های پزشکی، کارشناسان، عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی می باشد. همچنین شناسایی مشکلات و نیازهای معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مناسب نیز از دیگر اهداف این اداره است.

 


واحد های زیر مجموعه 


  • واحد تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)
  • واحد عوارض ناخواسته دارویی
  • واحد آموزش

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست